Tietosuoja

Hoitopiste Olorennon tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterin pitäjä 

Hoitopiste Olorento / Sanna Iso-Möttönen

Kaiterantie 3 B 1, 93600 Kuusamo

Y-tunnus 2502265-2

Rekisterin nimi 

Hoitopiste Olorento asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Yhteystietoja kerätään asiakkuussuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää asiakkaan rekisteröitymisen, ajanvarauksen tai palvelun yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja sekä muita käyttäjän antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään/aikaa varaessaan tai käyttäessään palveluja. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja käytetään ainoastaan Hoitopiste Olorennon asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantaan pääsy on vain tietyillä ennalta määritetyillä henkilöillä. 

Tarkastusoikeus 

Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee toimittaa henkilökohtaisesti Sanna iso-Möttöselle Hoitopiste Olorentoon osoitteeseen: Kaiterantie 3 B 1, 93600 Kuusamo. Henkilöllisyys tarkistetaan aina ennen tietojen luovuttamista.